Mediation

Mediation in Hardenberg

Mediation is vriendelijker en goedkoper dan scheiden met behulp van twee advocaten. Het doel van mediation is dat beide partners naar een oplossing toewerken door middel van gesprekken onder begeleiding van een mediator. De mediator legt de afspraken die tijdens deze gesprekken worden gemaakt vast. De kosten van de mediator worden gedeeld in plaats van ieder de volledige kosten van zijn/haar advocaat betaalt.

Mediation Cupido Hardenberg

Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan

Als de mediation slaagt zullen de afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant: dit is een overeenkomst die door beide (ex)partners wordt ondertekend. Het echtscheidingsconvenant wordt met een verzoekschrift echtscheiding (en een ouderschapsplan als er minderjarige kinderen zijn) bij de rechtbank ingediend. Na ongeveer vier tot zes weken (deze termijn kan per rechtbank verschillen) volgt de echtscheidingsuitspraak (beschikking). Die uitspraak wordt met behulp van uw mediator ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en dan is de echtscheiding definitief.

Meestal levert mediation op langere termijn meer tevredenheid op dan een beslissing van de rechter. Dat is logisch, de overeenkomst is immers een oplossing die door beide partners is bewerkstelligd.

Daarbij verloopt een echtscheiding via mediation meestal – naast vriendelijker en goedkoper – ook sneller dan een echtscheidingsprocedure voor de rechter. Dit laatste wordt ook wel “scheiden op tegenspraak” genoemd.

Kosten mediation in Hardenberg vs online scheiden

Er zijn tegenwoordig veel aanbieders van een online scheiding voor een vaste, lage, prijs. Voor deze prijs wordt vaak een bepaald pakket geboden van diensten. Besprekingen vinden meestal online plaats. Dat kan prima werken, maar vervangt toch niet helemaal een “live” bespreking tussen u, uw partner en de mediator. Ook zijn deze online contacten vaak zakelijk van aard. Veel aandacht voor – bijvoorbeeld – hoe tijdens de relatie de communicatie was en hoe deze zou moeten gaan na de relatie is er vaak niet. Terwijl communicatie een essentieel punt is als u minderjarige kinderen hebt, en u over hen nog jaren met uw (ex-)partner zult moeten overleggen. Daarnaast zult u bij een online scheiding mogelijk zelf de nodige documenten online moeten aanleveren en opstellen, zoals een ouderschapsplan.

Indien u handig bent met computers, het voor u en uw (ex)partner niet zo belangrijk is dat u een bespreking hebt waarbij u, uw (ex)partner en de mediator alle drie fysiek aanwezig zijn in dezelfde ruimte en overleg met de mediator over alleen de zakelijke onderwerpen volstaat (bijvoorbeeld omdat er geen minderjarige kinderen meer zijn), kan online mediation of mediation waarbij een bepaald vast pakket van diensten wordt aangeboden prima voldoen. Indien u meer wilt of nodig hebt dan dat, is een “offline” mediation (dus een mediation waarbij besprekingen plaatsvinden op kantoor) aan te raden. U hoeft dan ook niet van tevoren te kiezen voor een bepaald pakket aan diensten of bijvoorbeeld een van te voren bepaald maximaal aantal besprekingen. Er wordt samen gekeken naar wat u wenst of nodig hebt. Vaak kan van tevoren – als de omstandigheden en wensen duidelijk én enigszins overzichtelijk zijn – wel een inschatting worden gemaakt van de kosten van een mediationtraject. Indien dit van tevoren goed in te schatten is, kan meestal ook een afspraak worden gemaakt over een vaste prijs. Maar deze prijs zal vaak toch vaak wat hoger zijn dan een online-scheiding, omdat er maatwerk wordt geleverd.

Indien door beide (ex)partners aanspraak kan worden gemaakt op gefinancierde rechtsbijstand dient door u en uw partner ieder een eigen bijdrage van (in 2021) maximaal € 106 per persoon te worden betaald voor de werkzaamheden van de mediator. Daarnaast dient u het griffierecht te betalen welke (in 2021) € 85 bedraagt en de kosten van de uittreksels welke bij de gemeente moeten worden opgevraagd (huwelijksakte + geboorteakte van ieder minderjarig en soms ook jong-meerderjarig kind). In dat geval zijn de kosten van scheiding met behulp van een mediator dus zeer laag.

Scheiden in overleg

Als mediation niet de juiste manier voor u en uw (ex)partner is, is het mogelijk om toch in overleg tot overeenstemming te komen. In dat geval laat iedere (ex)partner zich tijdens het proces bijstaan door een eigen familierecht advocaat. Door middel van overleg met beide (ex)partners en hun advocaat wordt toegewerkt naar overeenstemming over de zaken die geregeld moeten worden. Naast deze gesprekken kunt u met uw eigen advocaat over alle onderwerpen van gedachten wisselen en u laten adviseren.

Advies naast mediation

Indien u elders een mediationtraject volgt en u hebt behoefte aan extra ondersteuning (een advocaat die met u meekijkt en u, al dan niet op de achtergrond adviseert), dan is dat ook mogelijk. Neem hiervoor contact op!