Mediation

Mediation in Hardenberg

Mediation is vriendelijker en goedkoper. Het doel van mediation is dat beide partners naar een oplossing toewerken door middel van gesprekken onder begeleiding van een mediator. De mediator legt de afspraken die tijdens deze gesprekken worden gemaakt vast.

Mediation Cupido Hardenberg

Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan

Als de mediation slaagt zullen de afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant: dit is een overeenkomst die door beide partners wordt ondertekend. Het echtscheidingsconvenant wordt met een verzoekschrift echtscheiding (en een ouderschapsplan als er minderjarige kinderen zijn) bij de rechtbank ingediend. Na ongeveer vier tot zes weken (deze termijn kan per rechtbank verschillen) volgt de echtscheidingsuitspraak (beschikking). Die uitspraak wordt met behulp van uw mediator ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en dan is de echtscheiding definitief.

Meestal levert mediation op langere termijn meer tevredenheid op dan een beslissing van de rechter. Dat is logisch, de overeenkomst is immers een oplossing die door beide partners is bewerkstelligd.

Daarbij verloopt een echtscheiding via mediation meestal sneller, vriendelijker en goedkoper dan een echtscheidingsprocedure voor de rechter. Dit wordt ook wel scheiden op tegenspraak genoemd.

Scheiden in overleg

Als mediation niet de juiste manier voor u en uw partner is, is het mogelijk om toch in overleg tot overeenstemming te komen. In dat geval laat iedere partner zich tijdens het proces bijstaan door een eigen familierecht advocaat. Door middel van overleg met beide partners en hun advocaat wordt toegewerkt naar overeenstemming over de zaken die geregeld moeten worden. Naast deze gesprekken kunt u met uw eigen advocaat over alle onderwerpen van gedachten wisselen en u laten adviseren.

Advies naast mediation

Indien u elders een mediationtraject volgt en u hebt behoefte aan extra ondersteuning (een advocaat die met u meekijkt en u, al dan niet op de achtergrond adviseert), dan is dat ook mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op!