Klachtenregeling


Kantoorklachtenregeling

Er is een interne klachtenregeling welke op verzoek wordt toegezonden.

Klachten-en geschillenregeling

Cupido Advocatuur is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De toelichting op deze regeling wordt tijdens de eerste bespreking aan u uitgereikt of deze wordt (op verzoek) per email toegezonden.