Kennismaking

Familierecht & mediation

Cupido Advocatuur is gespecialiseerd op het gebied van familierecht en mediation. Lees hieronder hoe wij werken.

Kennismakingsgesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek worden de mogelijkheden maar ook risico’s besproken van de gewenste werkzaamheden. Daarbij worden ook alternatieven besproken als deze er zijn. Vanzelfsprekend worden ook de
kosten besproken. Indien hierover overeenstemming is worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. Het eerste halfuur van het kennismakingsgesprek is gratis.

Zaken op tegenspraak (procedures tegen elkaar)

Omdat je na een scheiding, omgangs- of alimentatiekwestie vaak nog veel langer met elkaar door één deur moet is het erg belangrijk om de relatie met de ander (vaak de ex-partner) zo min mogelijk te beschadigen. Dat geldt natuurlijk vooral als er kinderen zijn. Daarom probeer ik als advocaat zoveel mogelijk “on speaking terms” te blijven met de andere partij en zo tot overeenstemming te komen. Dat is heel vaak mogelijk. De gedachte dat het inschakelen van een advocaat automatisch betekent dat er geen gezamenlijke oplossing mogelijk is en het een “vechtscheiding” wordt klopt dus ook niet. Als het niet lukt om er samen uit te komen – of als dit nodig is om bepaalde belangen veilig te stellen – wordt een procedure gestart en wordt de rechter gevraagd een beslissing te nemen. Die beslissing wordt genomen na een zitting waar alle standpunten nog eens kunnen worden toegelicht. Heel regelmatig lukt het om tijdens een procedure, vóór de zitting, tot overeenstemming te komen zodat deze zitting uiteindelijk niet hoeft door te gaan.

Het is niet alleen zo dat rechters van advocaten – en hun clienten – vragen dat zij voordat een procedure wordt gestart hun best doen om er eerst in overleg met de andere partij uit te komen, een advocaat is hiertoe op
grond van de Gedragregels voor advocaten ook simpelweg verplicht.

Mediation

Tijdens mediations is kunnen overleggen natuurlijk een harde voorwaarde. Als het tijdens mediation niet lukt om samen tot overeemstemming te komen is het voor een advocaat-mediator verboden om daarna één van beide ex-partners nog bij te staan. Dit betekent dat ex-partners na een mislukte mediation ieder een andere, eigen, advocaat moeten nemen. Een advocaat-mediator kan dus niet na een mediation die niet geslaagd is één van beide partijen blijven bijstaan.