Naar mobiele navigatie

Scheiden

Voor beide partners is het van belang de scheiding op een goede, respectvolle manier af te wikkelen. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Bij een echtscheiding beslist u samen met de advocaat / scheidingsmediator welke methode voor u het meest geschikt is; mediation, het overlegmodel of een scheiding op tegenspraak met ieder een eigen advocaat. Voor al deze situaties is de vFAS-advocaat-scheidingsmediator opgeleid, en zodoende uitgerust met alle benodigde kennis om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Scheiden in overleg
Als mediation niet de juiste manier voor u en uw partner is, is het mogelijk om toch in overleg tot overeenstemming te komen. In dat geval laat iedere partner zich tijdens het proces bijstaan door een eigen advocaat. Door middel van overleg met beide partners en hun advocaat wordt toegewerkt naar overeenstemming over de zaken die geregeld moeten worden. Naast deze gesprekken kunt u met uw eigen advocaat over alle onderwerpen van gedachten wisselen en u laten adviseren.

Nadat overeenstemming is bereikt wordt een convenant opgesteld dat bij de rechtbank wordt ingediend. Daarna volgen de beschikking en inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. Meer over scheiden in overleg leest u in het stappenplan.

Mediation is vriendelijker en goedkoper
Als u en uw partner besluiten om te scheiden heeft u de mogelijkheid om via mediation samen afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. In dat traject worden beide partners begeleid door één advocaat-scheidingsmediator.
Het doel van mediation is dat beide partners naar een oplossing toewerken door middel van gesprekken onder begeleiding van een mediator. De scheidingsmediator legt de afspraken die tijdens deze gesprekken worden gemaakt vast. Deze zullen uiteindelijk leiden tot het echtscheidingsconvenant; de overeenkomst die door beide partners wordt ondertekend. Het echtscheidingsconvenant wordt met een verzoekschrift echtscheiding (en een ouderschapsplan als er minderjarige kinderen zijn) bij de rechtbank ingediend. Na ongeveer vier tot zes weken (deze termijn kan per rechtbank verschillen) volgt de echtscheidingsuitspraak (beschikking). Die uitspraak wordt met behulp van uw advocaat/mediator ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en dan is de echtscheiding definitief.

De ervaring leert dat een echtscheiding die via mediation leidt tot een overeenkomst tussen de (ex)echtgenoten op langere termijn meer tevredenheid oplevert dan een beslissing van de rechter. Dat is logisch, de overeenkomst is immers een oplossing die door beide partners is bewerkstelligd.

Daarbij verloopt een echtscheiding via mediation meestal sneller, vriendelijker en goedkoper dan een echtscheidingsprocedure voor de rechter. Dit wordt ook wel scheiden op tegenspraak genoemd.

Scheiden op tegenspraak
Is mediation of het overlegmodel voor u niet de aangewezen weg, dan kiest iedere partner de eigen advocaat. Deze kijkt specifiek naar uw belangen, begeleidt u daarbij en wanneer vanuit dat model geen overeenstemming wordt bereikt, wordt een beslissing van de rechter gevraagd en zal de advocaat u bijstaan in de procedure bij de rechtbank.

Bron: www.verder-online.nl

 

Brochure over scheiden:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/documenten-en-publicaties/brochures/2011/03/22/u-gaat-scheiden.html