Naar mobiele navigatie

Advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht

Voor beide partners is het van belang de scheiding op een goede, respectvolle manier af te wikkelen. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Bij een echtscheiding beslist u samen met de advocaat familierecht of mediator welke methode voor u het meest geschikt is; mediation, het overlegmodel of een scheiding op tegenspraak. Voor al deze situaties is mr. Cupido als vFAS-advocaat-scheidingsmediator opgeleid, en zodoende uitgerust met alle benodigde kennis om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Scheiden op tegenspraak 

Is mediation of het overlegmodel (zie hiervoor de pagina over mediation) voor u niet de aangewezen weg, dan kiest iedere partner een eigen advocaat. Deze kijkt specifiek naar uw belangen. Samen met u wordt besloten of er op korte termijn een procedure tot echtscheiding wordt gestart, of dat het beter is hiermee nog even te wachten. Wachten met het starten van een procedure kan onder andere de voorkeur hebben als nog niet alle informatie welke gewenst of nodig is, beschikbaar is.

Nadat de procedure is gestart middels het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding, dan wordt de ex-partner gedurende een periode van 6 weken in de gelegenheid gesteld om door middel van een eigen advocaat een verweerschrift in te dienen. In dat verweerschrift kan de ex-partner ook een zelfstandig verzoek doen, waarop dan weer door uw advocaat schriftelijk moet worden gereageerd in een verweerschrift.

Vervolgens zal de rechtbank een zitting plannen indien hieraan bij één van beide partijen behoefte is. Meestal is het belangrijk dat u, naast uw advocaat, zelf ook op de zitting aanweszig bent. Na de zitting zal de rechtbank - doorgaans binnen enkele weken - op papier een beslissing geven. Dit gebeurt middels een "beschikking".

Als de rechter nog niet voldoende informatie heeft om een eindbeslissing te kunnen geven kan deze de zaak aanhouden. Aanhouden betekent dat - in afwachting van bijvoorbeeld de uitkomst van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming, of informatie van een andere instantie of deskundige - er over een aantal weken of (meestal) maanden een volgende zitting gepland gaat worden waarin de nog te verkrijgen informatie gaat worden besproken. Nadat de rechter over alle benodigde gegevens beschikt om te kunnen oordelen volgt dan de uitspraak (eindbeschikking). 

De beschikking waarin de echtscheiding is uitgesproken moet eerst nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand voordat de scheiding officieel is. De advocaat helpt u hierbij.    

Hebt u vragen over scheiden of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via het contactformulier op deze website of door te bellen met 0523-760441.