Echtscheiding in Hardenberg

Wanneer u en uw partner hebben besloten om te scheiden of uw geregistreerd partnerschap te laten ontbinden, moet er veel geregeld worden. Bij wie gaan de kinderen wonen? Moet het huis verkocht worden? Er moet goed worden nagedacht over de te nemen beslissingen. Deze zijn immers van groot belang voor uw toekomst en die van uw kinderen.

Voor beide partners is het van belang de echtscheiding op een goede, respectvolle manier af te wikkelen. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Bij een echtscheiding beslist u samen met de advocaat familierecht of mediator welke methode voor u het meest geschikt is: mediation, het overlegmodel of een scheiding op tegenspraak.

Mediation betekent bemiddeling. Samen met een mediator werkt u samen toe naar een oplossing. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Mediation https://www.cupido-advocatuur.nl/mediation/

Spreekkamer Cupido Advocatuur te Hardenberg

Scheiden op tegenspraak (procedure tegen elkaar)

Is mediation of het overlegmodel (zie hiervoor de pagina over mediation) voor u niet de aangewezen weg, dan kiest iedere partner een eigen advocaat. Deze kijkt specifiek naar uw belangen. Omdat je na een echtscheiding vaak nog veel langer met elkaar door één deur moet blijft het erg belangrijk om de relatie met de ander (vaak de ex-partner) zo min mogelijk te beschadigen. Dat geldt natuurlijk vooral als er kinderen zijn. Daarom probeer ik als advocaat zoveel mogelijk “on speaking terms” te blijven met de andere partij en zo tot overeenstemming te komen. Dat is heel vaak mogelijk. De gedachte dat het inschakelen van een advocaat automatisch betekent dat er geen gezamenlijke oplossing mogelijk is en het een “vechtscheiding” wordt klopt dus ook niet. 

Samen met u wordt besloten of er op korte termijn een procedure tot echtscheiding wordt gestart, of dat het beter is hiermee nog even te wachten. Wachten met het starten van een procedure kan onder andere de voorkeur hebben als nog niet alle informatie welke gewenst of nodig is, beschikbaar is.

Als het niet lukt om er samen uit te komen – of als dit nodig is om bepaalde belangen veilig te stellen – wordt een procedure gestart en wordt de rechter gevraagd een beslissing te nemen. Die beslissing wordt genomen na een zitting waar alle standpunten nog eens kunnen worden toegelicht. Heel regelmatig lukt het om tijdens een procedure, vóór de zitting, tot overeenstemming te komen zodat deze zitting uiteindelijk niet hoeft door te gaan.

Hebt u vragen? Neem contact op met Cupido Advocatuur in Hardenberg. Het eerste half uur is gratis.