Cupido Advocatuur

Marjolein Cupido

Advocaat familierecht & mediator

Als je gaat scheiden komt er veel op je af. Waar moet je beginnen? Je hebt iemand nodig die je vragen beantwoordt en die je de weg wijst. Ik kan je hierbij helpen. Als mediator, voor jou en je ex-partner. Of als advocaat, die alleen jouw belangen behartigt. Samen met jou zorg ik ervoor dat er duidelijke afspraken komen voor de toekomst. Zodat jij - en je kinderen - een goede nieuwe start kunnen maken.

Actueel


27 november 2022

Maatregelen ter bescherming van ouders en kinderen bij o.a. uithuisplaatsing

Er komen maatregelen ter verbetering van de rechtsbescherming in de jeugdbescherming. Dit naar aanleiding van de toeslagenaffaire en de berichten over het niet goed functioneren van de jeugdzorg. Welke maatregelen en met ingang van wanneer De maatregelen worden per 1 januari 2023 ingevoerd en gelden als sprake is van maatregelen in een gedwongen kader. Dat […]

Lees meer »

27 november 2022

Wijziging in manier van berekening partneralimentatie per 1 januari 2023

Rechters gaan vanaf 1 januari 2023 op een andere manier berekenen hoeveel partneralimentatie een ex-partner kan betalen na een echtscheiding. Huidige en nieuwe wijze van berekenen Nu is het nog zo dat daarvoor de hypotheeklasten of huur die iemand feitelijk betaalt bepalend zijn. Of iemand goedkoop of duur woont, is dan van invloed op de […]

Lees meer »

RSS Branchenieuws: Verder Online

 • Betrek kinderen bij het opstellen van een ouderschapsplan
  Den Haag – 8 september 2023 – Het verplichte ouderschapsplan bij scheiding bestaat vijftien jaar. Hoog tijd voor de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), ontwerper van het meest gebruikte model ouderschapsplan, om het plan te evalueren en het model te vernieuwen en aan te passen aan de huidige tijd. Uit onderzoek […]
Lees meer »

Ik help u graag

 • De echtscheidingsprocedure begint doordat een advocaat een verzoek tot echtscheiding indient bij de rechtbank. Dit verzoek kan éénzijdig zijn (d.w.z. dat dit wordt door één persoon) of gemeenschappelijk (de scheiding wordt dan verzocht door u en uw partner. Als u en uw partner het niet eens zijn over hoe de scheiding geregeld moet worden, dan doet de rechter uitspraak hierover.

  Meestal wordt die uitspraak gedaan nadat een zitting heeft plaatsgevonden op de rechtbank. Op die zitting kunnen beide (ex-)partners worden bijgestaan door ieder een eigen advocaat. Als u en uw (ex-) partner het eens zijn over welke afspraken moeten worden gemaakt, dan kunnen deze afspraken door een mediator of advocaat worden vermeld in een convenant (overeenkomst) en in een ouderschapsplan als u kinderen hebt.

  Dit convenant en ouderschapsplan worden door een advocaat aan de rechtbank toegezonden en deze worden dan door de rechtbank vastgelegd in de echtscheidingsbeschikking.

 • Als u en uw partner uit elkaar gaan en u hebt samen kinderen over wie u gezamenlijk ouderlijk gezag hebt, dan bent u verplicht om een ouderschapsplan te maken. Een ouderschapsplan is een document waarin de belangrijkste afspraken over de kinderen worden vastgelegd zoals: wanneer zijn de kinderen bij wie? Hoe verdelen we de kosten van de kinderen en wie ontvangt de kinderbijslag en het kindgebonden budget? Hoe worden beslissingen genomen over medische kwesties?

  Ook als u niet veprlicht bent om een ouderschapsplan te maken, bijvoorbeeld omdat er geen gezamenlijk gezag is of u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partner (de rechtbank hoeft dan het huwelijk / geregistreerd partnerschap niet te ontbinden waardoor een gerechtelijke procedure niet per definitie nodig is) is het verstandig om afspraken over te kinderen op papier te zetten.

  Dit is ook aan te raden als u en uw ex-partner goed met elkaar kunnen overleggen. Je weet immers niet hoe het in de toekomst loopt, en of ook dan overleg dan steeds mogelijk zal blijven. Als dit niet zo is, dan is het fijn om een document te hebben waarin afspraken over de kinderen zijn vastgelegd. Iedereen weet dan waaraan hij/zij zich moet houden.

 • Als u en uw (ex-)partner het allebei belangrijk vinden om samen afspraken te maken over de afwikkeling van uw scheiding, én u bent in staat om – onder begeleiding van een mediator – met elkaar overleggen, dan kunt u kiezen voor een mediator.

  Een mediator informeert u en uw partner over hoe u de scheiding kunt regelen op een manier die voor u allebei en uw kinderen zo goed mogelijk is. Voordeel van mediation is dat u zelf in de hand hebt hoe uw scheiding wordt afgewikkeld. Ook is een mediation bijna altijd goedkoper dan dat ieder zijn/haar eigen advocaat heeft. Mediation kan echter alleen als beide (ex-)partners dit willen en gezamenlijk overleg mogelijk is. Is dit niet mogelijk, of mislukt de mediation, dan is een advocaat nodig om de scheiding erdoor te krijgen.

  De advocaat dient een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank, waarop vervolgens door de rechter beslist wordt. Zie hierover ook mijn antwoord op de eerste veelgestelde vraag: “Hoe verloopt een scheiding op hoofdlijnen”?

Reviews