Naar mobiele navigatie

Zorgregeling voor de kinderen

Ouderschapsplan: een verplichte regeling

Omdat ouders ook na de scheiding ook nog met elkaar moeten blijven overleggen over de kinderen is het van groot belang dat zij "on speaking terms" blijven. Dat is in een emotionele tijd een zware opgave. O.a. om er toch zeker van te zijn dat ouders met gezamenlijk gezag vóór afwikkeling van de scheiding overleg hebben met elkaar over hoe dingen aangaande de kinderen te regelen, is het ouderschapsplan enige jaren geleden ingevoerd.   

Een verzoek tot echtscheiding wordt door de rechtbank pas in behandeling genomen nadat de ouders op zijn minst hebben geprobeerd samen een ouderschapsplan op te stellen. In een verzoekschrift tot scheiding moeten de ouders aangeven op welke manier zij hun kind hebben betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Ouders moeten dus met hun kinderen praten over de manier waarover zij hun ouderschap na de scheiding willen vormgeven. Natuurlijk moet dit op een manier gebeuren die past bij de leeftijd van de kinderen.

Loyaliteitsconflict

Ruzie tussen de ouders is funest, omdat dit de kinderen direct in een loyaliteitsconflict kan brengen. Als ouders, los van de kinderen, goed met elkaar hebben gesproken over de redenen van de scheiding, kan dit helpen om het contact tussen beide ouders en de kinderen ook na de scheiding goed te laten zijn. De advocaat familierecht of -mediator kan de ouders hierbij desgewenst helpen en begeleiden. Van het opstellen van het ouderschapsplan tot het vaststellen van de kinderalimentatie.

Als ouders het niet eens kunnen worden over de inhoud van het ouderschapsplan, kunnen zij de rechter vragen om over de geschilpunten een beslissing te nemen.

Inhoud van het ouderschapsplan

In het ouderschapsplan staat beschreven:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • de manier waarop het recht op en de verplichting tot omgang wordt vormgegeven;
  • de manier waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en elkaar raadplegen over belangrijke zaken met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind;
  • de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van het kind.
  • gezag

Bruggesprek

Per 1 mei a.s. kunnen ouders bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, niet meer volstaan met het deze - wat vage - mededeling. Vanaf die datum start een pilot met de duur van een jaar, waarin ouders die een ouderschapsplan indienen  een “bruggesprek” moeten hebben gevoerd met hun kinderen. De resultaten daarvan moeten worden vastgelegd in door de rechtbank voorgeschreven formulieren. Deze formulieren moeten door de advoca(a)t(en) van de ouders met het ouderschapsplan worden toegezonden aan de rechtbank. De familierechters kunnen zo nagaan of de kinderen door de ouders voldoende zijn betrokken bij het ouderschapsplan.

Als ouders geen ouderschapsplan hebben en geen bruggesprek hebben gevoerd, moeten zij de rechter informeren over hoe de kinderen reageren op de lopende zorgregeling.

Om ouders te helpen bij het bruggesprek zijn er tips en suggesties. Deze behandelen 8 thema’s om per leeftijdsgroep ondersteuning te bieden bij onderwerpen zoals de omgang, vakanties en verjaardagen.

Middels de volgende linkt kunt u de aandachtspunten en voorwaarden van de rechtbank over het bruggesprek nakijken: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/bruggesprek.pdf 

Gezag

Kinderen staan onder het gezag van hun ouders. Bij een scheiding blijven ouders samen belast met het ouderlijk gezag. Behalve als er gegronde redenen zijn om aan de rechter te vragen om slechts één van de ouders na de scheiding met het gezag te belasten. Belangrijke beslissingen over het kind moeten door de ouders in principe samen worden genomen. Dus ook na de scheiding. Het is van belang dat scheidende ouders in het ouderschapsplan met elkaar afspraken maken over de manier waarop beslissingen over hun kind worden genomen; in overleg of zonder overleg.
Als het ouders ook na de scheiding lukt om met elkaar over de kinderen te blijven praten, zullen er minder conflicten zijn. Rechters moeten namelijk nogal eens een beslissing nemen als één ouder met de kinderen wil verhuizen en de andere ouder deze verhuizing te ver weg vindt, zodat deze de kinderen dan minder vaak bij zich kan hebben. Een co-ouderschapsregeling wordt bijvoorbeeld meestal onmogelijk als één van de ouders naar een andere plaats verhuist, verder weg. Het verdient daarom aanbeveling om verhuisbeslissingen alleen in overleg met de ex-partner te nemen als er kinderen in het spel zijn. De advocaat familierecht kan u informeren en adviseren over gezagskwesties.

Omgang

Indien het niet mogelijk blijkt samen afspraken te maken over de omgang kan in een procedure aan de rechter worden verzocht een omgangsregeling vast te stellen.
Daarbij kijkt de rechter naar het belang van het kind. In principe wordt omgang met beide ouders geacht in het belang van een kind te zijn, maar hierop bestaan uitzonderingen. Kinderen van 12 jaar en ouder worden in een procedure door de rechter ook zelf gevraagd naar hun mening. Dit kan voor kinderen leiden tot een loyaliteitsconflict.

Bron: www.verder-online.nl

Hebt u vragen of hulp nodig bij het opstellen van een ouderschapsplan of wijzigen van een zorgregeling? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen door te bellen met 0523-760441 of het contacformulier op deze website in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.