Naar mobiele navigatie

Partneralimentatie

Duur van de plicht tot betaling van partneralimentatie

De plicht tot betaling van partneralimentatie duurt maximaal twaalf jaar, gerekend vanaf de dag van de officiële echtscheiding (of ontbinding van het geregistreerd partnerschap).

Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er geen kinderen geboren, dan duurt de alimentatieplicht net zo lang als de duur van het huwelijk. Al jaren wordt in de politiek gesproken over een wijziging (verkorting) van de duur van de partneralimentatie, maar daarover is nog geen overeenstemming bereikt.

Hoe wordt de partneralimentatie bepaald

Om het bedrag aan partneralimentatie dat moet worden betaald te kunnen bepalen, is het nodig om inzicht te krijgen in wat de partner die hierop eventueel aanspraak kan maken, nodig heeft (behoefte) en te weten wat deze partner zelf verdient of zou kunnen verdienen (behoeftigheid). Daarnaast is van belang welke inkomsten en lasten de meestverdienende partner heeft om zijn of haar draagkracht te kunnen bepalen.
Aan de hand van al deze gegevens kan worden vastgesteld welke bijdrage aan partneralimentatie nodig is en wat betaald kan worden.

Alimentatieberekening

In tegenstelling tot de bepaling van kinderalimentatie, waarbij grotendeels wordt uitgegaan van forfaitaire bedragen, is de berekening van partneralimentatie meer maatwerk.

Een familierechtadvocaat of mediator kan met behulp van een alimentatierekenprogramma berekeningen maken. Indien het ex-partners niet lukt om samen afspraken te maken over de partneralimentatie, zal de rechter een beslissing nemen.

Hebt u vragen over partneralimentatie? Neem dan vrijblijvend contact op door te bellen met 0523-760441 of het contacformulier op deze website in te vullen