Kinderalimentatie

Alimentatie

Alimentatie betekent een bijdrage in het levensonderhoud. Er zijn twee soorten: kinder- en partneralimentatie. De hoogte van de alimentatie wordt bepaald aan de hand van behoefte en de draagkracht. Ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun kinderen en kunnen daarom worden aangesproken tot het betalen van kinderalimentatie.

Deze onderhoudsplicht geldt ook voor stiefouders, indien de kinderen in het gezin van de stiefouder wonen. De onderhoudsplicht duurt in ieder geval totdat een kind 18 jaar is, en wordt verlengd tot de leeftijd van 21 jaar als een kind nog studeert of met werken onvoldoende eigen inkomen verdient om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Voor kinderen ouder dan 21 jaar is er geen wettelijke onderhoudsplicht. Het is wel mogelijk om in een overeenkomst (zoals een ouderschapsplan) af te spreken dat ouders ook voor kinderen ouder dan 21 jaar onderhoudsplichtig zijn.

Kosten van de kinderen (behoefte)

De hoogte van de alimentatie wordt vastgesteld op grond van behoefte en draagkracht. De behoefte aan alimentatie wordt bepaald op grond van het inkomen dat de ouders gezamenlijk hadden voordat zij uit elkaar gingen. Over het algemeen geldt: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de behoefte van de kinderen. In het rapport “Alimentatienormen” (ook wel genoemd het Trema-rapport) wordt hiervoor een richtlijn gegeven.

Om welke kosten gaat het?

De behoefte van een kind bestaat uit kindgebonden kosten (waaronder kosten van kleding, school, sport, abonnementen) en uit verblijfskosten (o.a. eten, drinken, verbruik van energie, water, en kosten van verzekeringen).

Draagkracht

Nadat is vastgesteld wat de kosten van de kinderen zijn (of: wat de behoefte van de kinderen is, dat is hetzelfde) wordt bekeken welke bijdrage iedere ouder hierin behoort te leveren. Dit is afhankelijk van ieders draagkracht en hoe de zorg van de kinderen is verdeeld. De draagkracht wordt vastgesteld op grond van het inkomen. 

De advocaat familierecht of mediator kan een alimentatieberekening maken waaruit blijkt welke ouder welk bedrag aan kosten voor rekening hoort te nemen. Om de uitkomst van deze berekening zo voorspelbaar mogelijk te maken wordt voor het overgrote deel gerekend met forfaitaire bedragen.

De bedoeling daarvan is dat ouders niet bij iedere wijziging in hun financiële situatie de kinderalimentatie moeten laten herrekenen. Als het ouders niet lukt om samen afspraken te maken over de kinderalimentatie, zal de rechter een beslissing nemen.

Alimentatiecheck 

Indien u wilt laten controleren of de huidige alimentatie nog in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven, dan kunt u dit laten narekenen vanaf € 195 exclusief btw. In deze dienstverlening is een telefonische inventarisatie van de situatie begrepen en de alimentatieberekeningen + advies over eventueel te nemen verdere stappen.