Nieuws

Wijziging in manier van berekening partneralimentatie per 1 januari 2023

Rechters gaan vanaf 1 januari 2023 op een andere manier berekenen hoeveel partneralimentatie een ex-partner kan betalen na een echtscheiding.

Huidige en nieuwe wijze van berekenen

Nu is het nog zo dat daarvoor de hypotheeklasten of huur die iemand feitelijk betaalt bepalend zijn. Of iemand goedkoop of duur woont, is dan van invloed op de partneralimentatie die hij/zij kan betalen of ontvangen. Vanaf volgend jaar wordt niet meer gerekend met die werkelijke woonlast, maar met een woonbudget welke gelijk is aan 30% van het netto inkomen.

De belangrijkste reden voor deze wijziging is dat, als wordt gerekend met een woonbudget, een verhuizing (en dus als gevolg daarvan andere woonlasten) niet meer leiden tot een andere draagkracht voor of behoefte aan partneralimentatie. Dit maakt het bedrag dat aan partneralimentatie na aan scheiding wordt vastgesteld door een rechter (of in onderling overleg afgesproken) dus duurzamer doordat de partneralimentatie als gevolg van een verhuizing niet opnieuw hoeft te worden berekend.

Bij de berekening van kinderalimentatie werd, om dezelfde reden waarom dit nu ook voor de partneralimentatie wordt ingevoerd, al enkele jaren met dit woonbudget gerekend.

Uitzonderingen

Net als bij de berekening van kinderalimentatie is het mogelijk om toch een verzoek te doen om met de werkelijke woonlast te rekenen. Dat kan als één van de ex-partners woonlasten heeft die hoger zijn dan dit woonbudget en deze niet verwijtbaar en niet vermijdbaar zijn. Andersom kan ook rekening worden gehouden met woonlasten van de onderhoudsplichtige die feitelijk lager zijn dan het woonbudget, als de ex-partner geld te kort komt.

De nieuwe regels voor berekening van partneralimentatie zullen worden toegepast in zaken die nu 1 januari 2023 op zitting worden behandeld en waarbij de ingangsdatum van de alimentatie ligt na 1 januari 2023.