Nieuws

Wat is een goede zorgregeling voor baby’s en peuters?

Na een scheiding is een goede zorgregeling voor kinderen van groot belang. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is het zo dat zij zich nog moeten hechten aan hun ouders (verzorgers). Daarom is voor baby’s en peuters goed contact met beide ouders misschien wel extra belangrijk. Zorg van beide ouders, die op een liefdevolle en respectvolle wijze wordt gegeven, is essentieel voor hun lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling.

Wat is het nut van hechting?

In de eerste levensjaren wordt de basis gelegd om uit te groeien tot een emotioneel gezond kind. Een veilige hechting aan zijn verzorgers is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Om goed te kunnen hechten hebben baby’s en peuters ouders nodig die hen troost en bescherming kunnen geven. Maar ook de ruimte om op een veilige manier de wereld te ontdekken en te leren. Om een goede hechting op te bouwen, heeft het kind minimaal één ouder of vaste verzorger nodig. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat het beter is als beide ouders nauw zijn betrokken bij de verzorging en opvoeding. Ook na de scheiding.

Rol van beide ouders in de opvoeding

Voor de veilige hechting van jonge kinderen aan hun ouders, is het belangrijk dat zowel de thuiswonende als uitwonende ouder een rol heeft in de dagelijkse verzorging. Zoals verschonen, eten geven, in bad en bed doen en spelen. Gedeelde ouderlijke zorg hoeft niet per se fifty-fifty te zijn. Minimaal twee volle dagen per week bij de uitwonende ouder is voldoende om een veilige gehechtheid op te bouwen. Baby’s en peuters kunnen prima een paar nachtjes per week bij de uitwonende ouder – meestal de vader overnachten, zo laat onderzoek zien. Nauwe betrokkenheid van de vader heeft een grote positieve invloed op het emotionele en lichamelijke welzijn van het kind. Het voelt zich meer beschermd en gedragen als het door beide ouders wordt verzorgd. Regelmatig op voorspelbare manier gescheiden worden van de moeder heeft geen negatief effect op het kind. Vaders die na de scheiding gedeelde ouderlijke zorg hebben voor hun baby of peuter, hebben ook later een veel betere band met hun kind (en omgekeerd), dan vaders die op afstand blijven.

Is een jong kind na een scheiding beter af bij de moeder?

Bij veel mensen leeft nog steeds het idee dat moeders beter voor baby’s en peuters kunnen zorgen. Dit idee wordt echter helemaal niet ondersteund in vele onderzoeken zegt Annelies Hendriks, (ontwikkelingspsycholoog, coach en kinderspecialist bij overlegscheidingen en bijzonder curator). Wat wel belangrijk is voor het kind: ouders die ondersteunend zijn, gevoelig voor zijn behoeften én voorspelbaar in hun gedrag. De rol van vaders is hierbij net zo wezenlijk als die van moeders.

Vaders hebben vaak meer de neiging hun kind de wereld te laten ontdekken, moeders meestal meer de neiging het kind te koesteren om het te beschermen en te troosten.  Zo dragen vader en moeder beiden op hun eigen manier bij aan een goede ontwikkeling van veiligheid en zelfstandigheid van hun kind.