Nieuws

Toeslagen en kortingen waarop je bij de Belastingdienst aanspraak kunt maken als gescheiden ouder

Een ouder met minderjarige kinderen heeft, afhankelijk van zijn/haar inkomen, recht op verschillende toeslagen of heffingskortingen van de Belastingdienst. Deze rechten zijn er ook voor ouders die niet gescheiden zijn. Maar omdat het bedrag waarop je als alleenstaande ouder aanspraak kunt maken hoger is als je een lager inkomen hebt, kunnen alleenstaande ouders na een scheiding vaak een hoger bedrag aan toeslagen krijgen dan voorheen, toen de ouders nog samen waren en er een dubbel inkomen was. Welke toeslagen en kortingen zijn dit?

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen. Deze wordt automatisch ontvangen naast de kinderbijslag, welke eens per drie maanden wordt betaald. Terwijl kinderbijslag afhankelijk is van de leeftijd van het kind, en niet van het inkomen van de ouders, is kindgebonden budget wel inkomens- en vermogensafhankelijk. Daarnaast kunnen alleenstaande ouders nog een extra verhoging krijgen bovenop dit kindgebonden budget, dit is de zgn. “alleenstaande ouderkop”. Veel gescheiden alleenstaande ouders kunnen met dit kindgebonden budget + alleenstaande oudertoeslag een aanvulling op hun inkomen krijgen van € 200 tot € 400 per maand. Dit is een nettobedrag, waarover geen inkomstenbelasting hoeft te worden betaald. Voorwaarde voor het aanvragen van kindgebonden budget, is dat het kind op het adres van de betreffende ouder is ingeschreven. Voor verdere info zie de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-kindgebonden-budget-krijgen.

Combinatiekorting

De ouder die na scheiding het minste verdient kan aanspraak maken op een combinatiekorting, als het kind waarvoor dit wordt aangevraagd in dat jaar op 1 januari jl. niet ouder is dan 12 jaar en dit kind in het betreffende jaar minstens 6 maanden op uw adres is ingeschreven. Combinatiekorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de inkomensbelasting welke een ouder moet betalen. Bij co-ouderschap kunnen allebei de ouders aanspraak maken op deze korting, mits het kind jonger is dan 12 jaar. Voor gescheiden ouders die na hun scheiding samenwonen met een nieuwe partner, geldt dat alleen de partner met het laagste inkomen aanspraak kan maken op de combinatiekorting. Zie de link hierna voor alle voorwaarden.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/inkomensafhankelijke_combikorting/inkomensafhankelijke_combinatiekorting.

Kinderopvangtoeslag

Een gescheiden ouder die gebruik maakt van kinderopvang, kan – als het kind waarvoor de toeslag wordt aangevraagd is ingeschreven op het adres van die ouder en als die ouder werkt, een opleiding volgt of een traject naar werk – aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. De toeslag waarop aanspraak kan worden gemaakt, is inkomensafhankelijk: hoe lager het inkomen, hoe groter de toeslag en dus het deel van de kosten van de kinderopvang welke wordt vergoed. Kinderopvangtoeslag moet, i.t.t. kinderbijslag en kindgebonden budget, wél zelf worden aangevraagd! Zie voor meer informatie hierover: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen.

Huurtoeslag

Gescheiden ouders met een huurwoning, kunnen huurtoeslag aanvragen indien zij een huurwoning hebben. Ook hier geldt weer: hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag indien wordt voldaan aan de voorwaarden voor het inkomen dat de betreffende ouder verdient (dit mag niet te hoog zijn, daarnaast geldt een maximum vermogen) en de huur welke wordt betaald (deze mag niet hoger zijn dan € 737,14 in 2020). Net als kinderopvangtoeslag, moet ook huurtoeslag zelf worden aangevraagd. Zie hierover meer op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen.

Wilt u weten op welke toeslagen en bedragen u aanspraak kunt maken? Maak dan een proefberekening op www.belastingdienst.nl/scheiden. Geef daarnaast via “Mijn Toeslagen” de wijziging “Wij gaan scheiden of uit elkaar” door en beantwoord de vragen.

Het is belangrijk om afspraken hierover goed vast te leggen bij de scheiding. Ik kan u hierbij helpen! Neem contact met mij op als u vragen hebt hierover. Dit kan bijvoorbeeld middels het contactformulier op deze website, of door mij te bellen op 0523-760441.