Nieuws

Ouderschapsplan en het verschil tussen een omgangsregeling en een zorgregeling

Een omgangsregeling betekent hetzelfde als een zorgregeling, maar het woord omgangsregeling wordt gebruikt bij kinderen over wie één ouder het gezag heeft. Het woord zorgregeling is van toepassing bij kinderen over wie beide ouders het gezag hebben. In beide gevallen gaat het erom hoeveel contact er is tussen ouders en kinderen, en hoe dit contact is verdeeld. Afspraken over o.a. de verdeling van het contact worden vaak vastgelegd in een ouderschapsplan.

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een overeenkomst waarin ouders afspraken te maken over belangrijke zaken m.b.t. hun kind(eren). In de wet is bepaald wat die belangrijke zaken zijn:

  • Hoe de zorg en opvoeding is verdeeld (wanneer zijn de kinderen bij welke ouder);
  • Hoe en hoe vaak geven ouders elkaar informatie over hun kinderen;
  • Hoe nemen de ouders samen beslissingen over belangrijke onderwerpen, zoals schoolkeuze, en beslissingen van medische aard (al dan niet vaccineren);
  • Hoe worden de kosten van de kinderen verdeeld (kinderalimentatie);
  • Last but not least dient in het ouderschapsplan te worden vermeld of en zo ja hoe de kinderen zijn betrokken bij het maken van een ouderschapsplan.

Wie moeten een ouderschapsplan maken?

In een procedure bij de rechtbank van ouders met gezag die uit elkaar gaan (zoals in een echtscheidingsprocedure, procedure ontbinding geregistreerd ouderschap op een procedure over hoofdverblijfplaats van een kind, over omgang of over kinderalimentatie bij (ex)samenwoners die allebei gezag hebben), moet een ouderschapsplan worden toegezonden aan de rechtbank. Of moet in ieder geval worden aangetoond dat de ouders hun best hebben gedaan samen een ouderschapsplan te maken. Indien maar één van beide ouders het gezag heeft, is die verplichting er niet. Dat lijkt misschien handig of makkelijk, maar het is ook fijn om, als je uit elkaar gaat, duidelijk te hebben voor jezelf, de andere ouder en de kinderen hoe dingen zijn geregeld. Veel ouders die niet samen gezag hebben, maken daarom toch een ouderschapsplan.