Pensioen

Nabestaandenpensioen

Na een relatie waarin (ex)partners een samenlevingsovereenkomst hadden, een geregistreerd partnerschap of een huwelijk kan soms aanspraak worden gemaakt op het nabestaandenpensioen.

Dit is pensioen dat naast het ouderdomspensioen tot de scheiding (of datum eindigen van de samenwoning) is opgebouwd. Nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd na het overlijden van degene die het pensioen heeft opgebouwd aan de andere partner en de kinderen. Na de scheiding wordt dit bijzonder nabestaandenpensioen genoemd.

Of het bijzonder nabestaandenpensioen kan worden verdeeld hangt af van de vraag of er sprake is van pensioen op risicobasis of opbouwpensioen. Alleen een opbouwpensioen kan na een scheiding worden uitgekeerd aan een ex-partner. Het bijzonder nabestaandenpensioen dat bij overlijden van de ex-partner wordt uitgekeerd, is meestal zeventig procent van het ouderdomspensioen.

Een nabestaandenpensioen op risicobasis keert alleen uit bij overlijden tijdens het huwelijk. Bij ontslag, pensioen en echtscheiding vervalt de aanspraak op dit pensioen op risicobasis.

Ouderdomspensioen

De Wet verevening pensioenrechten schrijft voor dat het opgebouwde (ouderdoms)pensioen bij een scheiding wordt verdeeld. 

Hoe werkt verevening?

Allebei de partners hebben recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Wanneer u het pensioenfonds binnen twee jaar na de scheiding op de hoogte brengt, zal het pensioenfonds in de toekomst ieder het ‘eigen’ aandeel in de ouderdomspensioenrechten rechtstreeks uitbetalen. Het uit te keren bedrag moet daarvoor wel boven een minimumgrens liggen. De gesplitste uitbetaling vindt plaats zolang beide partners in leven zijn.

Pensioenverdeling samenwoners

Voor samenwoners is de situatie complexer. De advocaat familierecht kan u daarover infomeren.
Naast het ouderdomspensioen is het partnerpensioen (voorheen nabestaandenpensioen genoemd) een bespreekpunt. De advocaat begeleidt u daarin en informeert u aan de hand van het meest recente pensioenoverzicht dat u jaarlijks van uw pensioenfonds ontvangt of uw pensioenoverzicht dat u kunt downloaden met uw DigiD van www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Het is mogelijk om af te wijken van de wettelijke regeling over het pensioen. Voor het maken van andere afspraken, is het verstandig een advocaat in te schakelen. Om deze afspraken rechtsgeldig te maken, moet er een echtscheidingsconvenant worden opgesteld.