Kosten

Vrijblijvende gratis kennismaking

Tijdens een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van een half uur wordt bekeken of onze dienstverlening aansluit bij uw wensen. Ook wordt in dit kennismakingsgesprek besproken of in uw geval gefinancierde rechtsbijstand kan worden verleend.

rechtbank cupido crop

Gefinancierde rechtsbijstand

Gefinancierde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van mijn werkzaamheden voor een deel voor rekening komen van de Staat. U dient dan wel een éénmalige eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdage is afhankelijk van uw inkomen. Naast de eigen bijdrage komen eventueel kosten van griffierecht en uittreksels voor uw rekening. 
Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is ook afhankelijk van uw vermogen. Op de site www.rvr.org kunt u nagaan welke criteria van toepassing zijn voor gefinancierde rechtsbijstand. In niet alle gevallen / procedures wordt gefinancierde rechtsbijstand verleend. Indien een zaak (te) gecompliceerd is en deze niet met behoud van een kwaliteit kan worden behandeld voor de vergoeding welke hiervoor wordt ontvangen, wordt de zaak niet behandeld op grond van gefinancierde rechtsbijstand.

Uurtarief

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, of een zaak niet wordt behandeld op grond van gefinancierde rechtsbijstand in verband met de complexiteit hiervan, worden de kosten van werkzaamheden in rekening gebracht tegen een uurtarief van € 195 per uur, vermeerderd met 21% btw toepassing. Afspraken over de tarieven behoren tot de mogelijkheden indien, na inventarisatie, blijkt dat uw zaak zich daarvoor leent. 
De nota’s zijn – vanzelfsprekend – gespecificeerd.