Nieuws

Hoe vind ik snel een andere woning als ik ga scheiden?

Als u gaat scheiden, moet u misschien op zoek naar andere woonruimte. Dat is vaak een hele zoektocht. Vooral betaalbare woningen met voldoende ruimte en op redelijke afstand van scholen zijn schaars. De kans is aanwezig dat u niet in één keer een nieuw leven op kunt bouwen in een ander huis, maar eerst ergens tijdelijk moet gaan wonen.

In iedere gemeente in Nederland kunnen mensen zich inschrijven bij een woningbouwvereniging. Die heeft betaalbare huurwoningen, maar vaak ook lange wachtlijsten. In sommige gevallen komen mensen in aanmerking voor huurtoeslag. Dat is afhankelijk van hun inkomen en de hoogte van de huur.

Urgentieverklaring

Een scheiding is soms een reden om een urgentieverklaring (wat ‘voorrang’ betekent) aan te vragen bij een woningbouwvereniging en/of een gemeente. Met een urgentieverklaring hoeft iemand niet op de wachtlijst voor een woning, en heeft hij of zij binnen een aantal maanden nieuwe woonruimte. Of u urgentie krijgt, hangt af van de omstandigheden en het oordeel van de woningbouwvereniging in een gemeente. Bij urgentie is er vaak minder keus wat betreft de locatie van de woning. Een aangeboden woning afwijzen kan betekenen dat er het recht op urgentie vervalt. Het verschilt per gemeente welke urgentie-regels gelden en op welke manier de woningbouwvereniging oordeelt. Kijk hiervoor op de website van de woningbouwvereniging(en). In Hardenberg is dit Vechtdal Wonen. Daarheen zijn woningbouwverenigingen Beter Wonen en De Veste samengevoegd.

Voorlopige voorziening

Wie -met name in de eerste scheidingsfase- in de echtelijke woning wil blijven, kan bij de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Je vraagt dan of de rechter wil bepalen dat de andere partner het huis verlaat. De voorlopige voorziening geldt alleen tijdens de echtscheidingsprocedure. Het kan zo zijn dat de rechter in de echtscheidingsprocedure daarna het huis alsnog toewijst aan de ander.

Alternatieve woonruimte

Lukt het niet om in de woning te blijven, dan moeten mensen op zoek naar alternatieve woonruimte. Ze stappen dan bijvoorbeeld naar een makelaar die huurwoningen in zijn portefeuille heeft. Een makelaar met koopwoningen is ook een optie. Eigenaren willen hun huis soms bijvoorbeeld best tijdelijk verhuren omdat het dan vaak al lang te koop en leeg staat. Een andere tijdelijke oplossing is het huren van een caravan of vakantiehuisje. Mensen doen er goed aan om hun sociale netwerk op de hoogte te brengen van het feit dat ze woonruimte zoeken. Dat kan persoonlijk en via social media. Er bestaan veel internetpagina’s waar mensen zelf woonruimte aanbieden. Dat aanbod is er ook op Marktplaats. U moet hierbij uiteraard goed opletten en de afspraken duidelijk op papier zetten.

Bron: Verder Online