Nieuws

De hypotheek bij scheiding

Als je gaat scheiden en er is een koophuis, dan moeten er afspraken worden gemaakt over het huis en de hypotheek.

Verkoop of overname van het huis

Als het huis gemeenschappelijk is moet ten eerste worden bepaald of het huis gaat worden verkocht of overgenomen door één van beide (ex)partners.
Als het huis wordt verkocht, zal de hypotheek moeten worden afgelost met de verkoopopbrengst van het huis. Als de hypotheek hoger is dan de verkoopprijs van het huis zal er een restschuld overblijven die moet worden verdeeld en afgelost. Als de hypotheek lager is dan de verkoopprijs van het huis is er een overwaarde, die tussen de (ex)partners kan worden verdeeld. De hypotheek wordt dan volledig afgelost met de opbrengst van het huis.

Overname van het gemeenschappelijke huis met de hypotheek

Als één van beide (ex)partners het huis wil overnemen, zal moeten worden bekeken of degene de bestaande hypotheek kan overnemen. Als het huis overwaarde heeft zal er daarnaast mogelijk ook extra geld moeten worden geleend om de (ex)partner zijn of haar deel van die overwaarde te kunnen betalen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek

Om het huis met hypotheek over te nemen is nodig dat de andere (ex)partner wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestaande hypotheekschuld. Hoofdelijke aansprakelijkheid is dat beide (ex)partners door de bank aan te spreken zijn op betaling van de volledige hypotheeksom. Voorwaarde voor het kunnen overnemen van het huis én de volledige hypotheek, regelmatig met opname van een extra te lenen bedrag om de andere (ex)partner uit te kunnen kopen, is dat degene die het huis overneemt daarvoor voldoende inkomen heeft. Ontslag van de (ex)partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek is nodig voor de ex om in de toekomst zelf een huis te kunnen kopen.

Hoe weet je of je het huis met de hypotheek kunt overnemen?

Of je inkomen voldoende is om het huis met hypotheek over te nemen kan een hypotheekadviseur berekenen. Om de waarde van het huis te kunnen bepalen is het vaak nodig dat een makelaar het huis taxeert. Welke makelaar die taxatie verricht, bepalen jij en je (ex)partner samen.