Naar mobiele navigatie

Tarieven

Ook wordt in dit kennismakingsgesprek besproken of in uw geval gefinancierde rechtsbijstand kan worden verleend.

Gefinancierde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van mijn werkzaamheden voor een deel voor rekening komen van de Staat. U dient dan wel een éénmalige eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdage is afhankelijk van uw inkomen. Naast de eigen bijdrage komen eventueel kosten van griffierecht en uittreksels voor uw rekening. 
Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is ook afhankelijk van uw vermogen. Op de site www.rvr.org kunt u nagaan welke criteria van toepassing zijn voor gefinancierde rechtsbijstand.

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is in beginsel een uurtarief van € 175 per uur, vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% btw toepassing. Afspraken over de tarieven behoren tot de mogelijkheden indien, na inventarisatie, blijkt dat uw zaak zich daarvoor leent. 
Onze nota's zijn - vanzelfsprekend - gespecificeerd. 

Mr. Cupido is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd aan de Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoonnummer 070-3353535. Cupido Advocatuur is een éénmanszaak. Het KvK nummer is 53052285. Beroepsaansprakelijkheid is individueel verzekerd bij HDI-Gerling Verzekeringen NV ten bedrage van maximaal € 500.000 per opdracht. Er is een vervangingsregeling getroffen met twee andere kantoren voor het geval van geplande afwezigheid en (langere) niet geplande aanwezigheid.

Er is een interne klachtenregeling welke op verzoek wordt toegezonden. Hetzelfde geldt voor de algemene voorwaarden en de toelichting op de klachten- en geschillenregeling advocatuur, aan welke geschillenregeling het kantoor deelneemt.