Naar mobiele navigatie

Kosten van werkzaamheden

Ook wordt in dit kennismakingsgesprek besproken of in uw geval gefinancierde rechtsbijstand kan worden verleend.

Gefinancierde rechtsbijstand

Gefinancierde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van mijn werkzaamheden voor een deel voor rekening komen van de Staat. U dient dan wel een éénmalige eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdage is afhankelijk van uw inkomen. Naast de eigen bijdrage komen eventueel kosten van griffierecht en uittreksels voor uw rekening. 
Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is ook afhankelijk van uw vermogen. Op de site www.rvr.org kunt u nagaan welke criteria van toepassing zijn voor gefinancierde rechtsbijstand. In niet alle gevallen / procedures wordt gefinancierde rechtsbijstand verleend. Indien een zaak (te) gecompliceerd is en deze niet met behoud van een kwaliteit kan worden behandeld voor de vergoeding welke hiervoor wordt ontvangen, wordt de zaak niet behandeld op grond van gefinancierde rechtsbijstand.

Alimentatiecheck 

Indien u wilt laten controleren of de huidige alimentatie nog in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven, dan kunt u dit laten narekenen vanaf € 195 exclusief btw. In deze dienstverlening is een telefonische inventarisatie van de situatie begrepen en de alimentatieberekeningen + advies over eventueel te nemen verdere stappen.  

 

Vaste prijsafspraak mediation

Onder de meeste omstandigheden is het mogelijk om van te voren afspraken te maken over een vaste prijs. 

Optie 1

Omstandigheden: u bent getrouwd in gemeenschap van goederen, of woonde samen zonder samenlevingscontract, bent geen ondernemer en wilt afspraken maken over uw kinderen (ouderschapsplan + kinderalimentatie). Partneralimentatie is niet aan de orde.

Vaste prijs: € 1.550 ex btw, exclusief griffierecht en kosten van bij de gemeente op te vragen uittreksels.

Deze prijsafspraak omvat:
- berekening kinderalimentatie;
- een ouderschapsplan;
- een convenant;
- maximaal 4 gesprekken*;
- afwikkeling van de echtscheiding middels schriftelijke procedure bij de rechtbank.
 

Optie 2

Omstandigheden: u bent getrouwd in gemeenschap van goederen, geen ondernemer, en wilt afspraken maken over partneralimentatie. U hebt geen kinderen waarvoor u onderhoudsplichtig bent en hoeft dus geen ouderschapsplan te maken en/of kinderalimentatie vast te laten stellen. 

Vaste prijs: € 1.550 ex btw, exclusief griffierecht en kosten van bij de gemeente op te vragen uittreksels.

Deze prijsafspraak omvat:
- berekening partneralimentatie;
- een convenant;
- maximaal 4 gesprekken;
- afwikkeling van de echtscheiding middels schriftelijke procedure bij de rechtbank.
 

Optie 3

Omstandigheden: u bent getrouwd in gemeenschap van goederen, geen ondernemer en wilt afspraken maken over uw kinderen (ouderschapsplan + kinderalimentatie) en over partneralimentatie.

Vaste prijs: € 1.950 ex btw, exclusief griffierecht en kosten van bij de gemeente op te vragen uittreksels.

Deze prijsafspraak omvat:
- berrekening partneralimentatie;
- berekening kinderalimentatie;
- een ouderschapsplan;
- een convenant;
- maximaal 4 gesprekken*;
- afwikkeling van de echtscheiding middels schriftelijke procedure bij de rechtbank.
 

* Mocht u meer gesprekken nodig hebben dan hiervoor vermeld, dan zullen deze tegen het uurtarief in rekening worden gebracht.

Omdat afwikkeling van mediations met een samenlevingscontract en van huwelijkse voorwaarden (met daarin bijvoorbeeld een verrekenbeding) complexer is, evenals de bepaling van de waarde van een onderneming en/of de draagkracht van een ondernemer voor alimentatie, vallen deze situaties niet onder de hiervoor genoemde vaste prijzen. Het maken van een vaste prijsafspraak kan, na overleg, echter wel mogelijk zijn.

Uurtarief

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, of een zaak niet wordt behandeld op grond van gefinancierde rechtsbijstand in verband met de complexiteit hiervan, worden de kosten van werkzaamheden in rekening gebracht tegen een uurtarief van € 175 per uur, vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% btw toepassing. Afspraken over de tarieven behoren tot de mogelijkheden indien, na inventarisatie, blijkt dat uw zaak zich daarvoor leent. 
Onze nota's zijn - vanzelfsprekend - gespecificeerd. 

Beroepsaansprakelijkheid

Mr. Cupido is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd aan de Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoonnummer 070-3353535. Cupido Advocatuur is een éénmanszaak. Het KvK nummer is 53052285. Beroepsaansprakelijkheid is individueel verzekerd bij HDI-Gerling Verzekeringen NV ten bedrage van maximaal € 500.000 per opdracht.

Vervangingsregeling

Er is een vervangingsregeling getroffen met twee andere kantoren voor het geval van geplande afwezigheid en (langere) niet geplande aanwezigheid.

Interne klachtenregeling

Er is een interne klachtenregeling welke op verzoek wordt toegezonden. Hetzelfde geldt voor de algemene voorwaarden en de toelichting op de klachten- en geschillenregeling advocatuur, aan welke geschillenregeling het kantoor deelneemt.