Nieuws

Partneralimentatie naar maximaal 5 jaar tenzij……

De kogel is eindelijk door de kerk. Op 21 mei jl. is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Door het wetsvoorstel wordt de hoofdregel dat de minder verdienende ex-partner gedurende de helft van het aantal huwelijksjaren aanspraak kan maken op partneralimentatie, met een maximum van vijf jaar. Wie zes jaar getrouwd was, kan dus aanspraak maken op drie jaar partneralimentatie.

Maarrrrr.. op deze regel zijn een aantal uitzonderingen, en wel de volgende.

Uitzonderingen:

  • Echtparen (of geregistreerd partners) die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en tien jaar voor hun AOW-leeftijd zitten, kunnen tot de AOW-leeftijd aanspraak maken op partneralimentatie;
  • Mensen met jonge kinderen. Zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is.
  • Alimentatiegerechtigden ouder dan 50 jaar, die minimaal 15 jaar getrouwd zijn, hebben recht op 10 jaar partneralimentatie. Deze laatste uitzondering geldt gedurende 7 jaar vanaf inwerkingtreding van de wet, op 1 januari 2020.

Voor wie gelden de nieuwe regels?

De nieuwe regels gaan in per 1 januari 2020 en gelden alleen voor stellen die vanaf 1 januari 2020 gaan scheiden. Voor mensen die daarvoor al een echtscheidingsprocedure aanhangig hadden gemaakt gelden dus de huidige regels.

Indien u overweegt te scheiden en het waarschijnlijk is dat u partneralimentatie moet gaan betalen, kan het dus de moeite zijn om te wachten tot 2020 alvorens het verzoek tot echtscheiding in te dienen. Anderzijds: als u waarschijnlijk aanspraak kunt maken op partneralimentatie kan het verstandig zijn om nog dit jaar de echtscheidingsprocedure aanhangig te maken.