Nieuws

Partneralimentatie: afbouw van 12 naar 5 jaar

Inmiddels heeft de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel om de alimentatieduur te verkorten aangenomen. Dit wetsvoorstel is in 2015 ingediend, en is sindsdien drie keer gewijzigd omdat de verschillende politieke partijen zeer verschillend dachten hierover.

De beoogde nieuwe wetgeving zal van toepassing zijn op echtscheidingen die na 1 januari 2020 geformaliseerd zullen worden. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel eerst nog wel aannemen voordat de nieuwe regels definitief zijn.

Op de nieuwe hoofdregel, dat een partneralimentatie geldt voor de duur van vijf jaar, zijn vele uitzonderingen.

De belangrijkste uitzonderingen op de hoofdregel zijn:

– scheidende echtgenoten geboren voor 1 januari 1970 waarvan het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd hebben recht op 10 jaar partneralimentatie;
– het recht op 10 jaar partneralimentatie bestaat ook voor scheidende echtgenoten waarvan het huwelijk 15 jaar heeft geduurd, waarbij de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar na scheiding de AOW-leeftijd zal bereiken;
– in het geval van scheidende ouders van kinderen jonger dan 12 jaar zal de alimentatiegerechtigde een aanspraak houden op een partneralimentatie van 12 jaar;

Daarnaast is er in schrijnende gevallen de mogelijkheid om een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen (hardheidsclausule).