Naar mobiele navigatie

Over Cupido Advocatuur

Personen- en familierecht is een rechtsgebied dat dichtbij de mens staat. Een scheiding of een ander geschil waarbij bijvoorbeeld kinderen betrokken zijn is emotioneel erg zwaar. Daarom wordt niet alleen gekeken naar het juridische vlak, maar ook naar de emotionele kant van uw zaak.                                                                             
Omdat ex-partners vaak ook in de toekomst nog met elkaar te maken hebben wordt eerst geprobeerd in overleg het gewenste resultaat te behalen. Dat geldt zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Mediation kan dan een goede oplossing bieden. 
Als mediation geen optie is of overleg niet lukt dan kan in een  procedure aan de rechter worden gevraagd een beslissing te nemen.                                                                                                   
Samen met u wordt bekeken welke mogelijkheid voor u het beste is. Daar hoort ook bij dat het kostenplaatje dat past bij uw keuze zo duidelijk mogelijk wordt gemaakt.