Naar mobiele navigatie

Ouderdomspensioen

Hoe werkt verevening?

Allebei de partners hebben recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Wanneer u het pensioenfonds binnen twee jaar na de scheiding op de hoogte brengt, zal het pensioenfonds in de toekomst ieder het ‘eigen’ aandeel in de ouderdomspensioenrechten rechtstreeks uitbetalen. Het uit te keren bedrag moet daarvoor wel boven een minimumgrens liggen. De gesplitste uitbetaling vindt plaats zolang beide partners in leven zijn.

Samenwoners

Voor samenwoners is de situatie complexer. De advocaat familierecht kan u daarover infomeren.
Naast het ouderdomspensioen is het partnerpensioen (voorheen nabestaandenpensioen genoemd) een bespreekpunt. De advocaat begeleidt u daarin en informeert u aan de hand van het meest recente pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks van uw pensioenfonds ontvangt.

Bron: www.verder-online.nl

Hebt u vragen hierover? Neem dan vrijblijvend contact op via 0523-760441 of door het contacformulier op deze website in te vullen.