Naar mobiele navigatie

Ouderdomspensioen

Allebei de partners hebben recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Wanneer u het pensioenfonds binnen twee jaar na de scheiding op de hoogte brengt, zal het pensioenfonds in de toekomst ieder het ‘eigen’ aandeel in de ouderdomspensioenrechten rechtstreeks uitbetalen. Het uit te keren bedrag moet daarvoor wel boven een minimumgrens liggen. De gesplitste uitbetaling vindt plaats zolang beide partners in leven zijn.

Voor samenwoners is de situatie complexer. De advocaat familierecht kan u daarover infomeren.
Naast het ouderdomspensioen is het partnerpensioen (voorheen nabestaandenpensioen genoemd) een bespreekpunt. De advocaat begeleidt u daarin en informeert u aan de hand van het meest recente pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks van uw pensioenfonds ontvangt.

Bron: www.verder-online.nl