Naar mobiele navigatie

In de wet is vastgelegd dat partners bij scheiding recht hebben op de helft van elkaars pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Als je hierop aanspraak wilt maken, moet je binnen 2 jaar na inschrijving van de echtscheiding aan het pensioenfonds (of: de pensioenfondsen) een pensioenvereveningsformulier toesturen. Stuur je dit formulier niet of later toe, dan kan het pensioenfonds het door de andere echtgenoot opgebouwde pensioen waarop je recht hebt te zijner tijd niet rechtstreeks op je rekening storten. Dit pensioen wordt dan, zodra dit ingaat, in zijn geheel op de rekening overgemaakt van degene die het pensioen heeft opgebouwd. Deze moet daarvan dan zelf een deel doorstorten naar de andere ex-echtgenoot. 

Nog afgezien van het punt dat je in dat geval zelf moet berekenen op welk bedrag ieder recht heeft (hetgeen een ingewikkelde berekening is welke de meeste mensen niet zelf kunnen maken), levert het verdelen van pensioen in overleg tussen ex-partners vaak gedoe op als de verhoudingen verstoord zijn. Zo ben je iedere maand afhankelijk van de bereidheid van de ander om het pensioen op tijd over te maken. Als die bereidheid er niet of onvoldoende is ben je aangewezen op een procedure om alsnog te proberen af te dwingen dat je het pensioen krijgt. Maar ook als je dit pensioen door de rechter krijgt toegewezen moet de ex-echtgenoot dit blijven overmaken. Je blijft dus financieel verbonden aan elkaar. Dit kan voorkomen worden als je de pensioenverdeling bij afwikkeling van de echtscheiding te regelen.

Door op mijnpensioenoverzicht.nl in te loggen met je DigiD kun je precies zien wat het door jou opgebouwde pensioen is. Ook wordt een indicatie gegeven van het pensioen dat wordt uitgekeerd op de pensioengerechtigde leeftijd. Het is erg handig om deze informatie al te hebben verzameld als je bij je advocaat of mediator aan tafel zit om de scheiding te regelen.
Ook de volgende sites geven handige informatie over pensioenen en de verdeling daarvan bij scheiding: pensioenkijker.nl en wijzeringeldzaken.nl.