Nieuws

Maximale duur partneralimentatie verminderd

Per 1 januari jl. gelden er nieuwe regels voor partneralimentatie. De hoofdregel dat partneralimentatie maximaal 12 jaar duurt, is gewijzigd in de regeling waarin de minder verdienende ex-partner gedurende de helft van het aantal huwelijksjaren aanspraak kan maken op partneralimentatie, met een maximum van vijf jaar. Wie zes jaar getrouwd was, kan dus aanspraak maken op drie jaar partneralimentatie.

Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen, en wel de volgende.

Uitzonderingen:

  • Echtparen (of geregistreerd partners) die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en tien jaar voor hun AOW-leeftijd zitten, kunnen tot de AOW-leeftijd aanspraak maken op partneralimentatie;
  • Mensen met jonge kinderen. Zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is.
  • Alimentatiegerechtigden ouder dan 50 jaar, die minimaal 15 jaar getrouwd zijn, hebben recht op 10 jaar partneralimentatie. Deze laatste uitzondering geldt gedurende 7 jaar vanaf inwerkingtreding van de wet, op 1 januari 2020.