Naar mobiele navigatie

Kinderen

Ouderschapsplan: een verplichte regeling
Mensen met kinderen die uit elkaar gaan, zijn in het geval zij beiden het gezag over de kinderen hebben wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een verzoek tot echtscheiding wordt door de rechtbank pas in behandeling genomen nadat de ouders op zijn minst hebben geprobeerd samen een ouderschapsplan op te stellen. In een verzoekschrift tot scheiding moeten de ouders aangeven op welke manier zij hun kind hebben betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Ouders moeten dus met hun kinderen praten over de manier waarover zij hun ouderschap na de scheiding willen vormgeven. Natuurlijk moet dit op een manier gebeuren die past bij de leeftijd van de kinderen.

Ruzie tussen de ouders is funest, omdat dit de kinderen direct in een loyaliteitsconflict kan brengen. Als ouders, los van de kinderen, goed met elkaar hebben gesproken over de redenen van de scheiding, kan dit helpen om het contact tussen beide ouders en de kinderen ook na de scheiding goed te laten zijn. De vFAS-advocaat of -mediator kan de ouders hierbij desgewenst helpen en begeleiden. Van het opstellen van het ouderschapsplan tot het vaststellen van de kinderalimentatie.

Als ouders het niet eens kunnen worden over de inhoud van het ouderschapsplan, kunnen zij de rechter vragen om over de geschilpunten een beslissing te nemen.

In het ouderschapsplan staat beschreven:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • de manier waarop het recht op en de verplichting tot omgang wordt vormgegeven;
  • de manier waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en elkaar raadplegen over belangrijke zaken met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind;
  • de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van het kind.
  • gezag

Kinderen staan onder het gezag van hun ouders. Bij een scheiding blijven ouders samen belast met het ouderlijk gezag. Behalve als er gegronde redenen zijn om aan de rechter te vragen om slechts één van de ouders na de scheiding met het gezag te belasten. Belangrijke beslissingen over het kind moeten door de ouders in principe samen worden genomen. Dus ook na de scheiding. Het is van belang dat scheidende ouders in het ouderschapsplan met elkaar afspraken maken over de manier waarop beslissingen over hun kind worden genomen; in overleg of zonder overleg.
Als het ouders ook na de scheiding lukt om met elkaar over de kinderen te blijven praten, zullen er minder conflicten zijn. Rechters moeten namelijk nogal eens een beslissing nemen als één ouder met de kinderen wil verhuizen en de andere ouder deze verhuizing te ver weg vindt, zodat deze de kinderen dan minder vaak bij zich kan hebben. Een co-ouderschapsregeling wordt bijvoorbeeld meestal onmogelijk als één van de ouders naar een andere plaats verhuist, verder weg. Het verdient daarom aanbeveling om verhuisbeslissingen alleen in overleg met de ex-partner te nemen als er kinderen in het spel zijn. De vFAS-advocaat kan u informeren en adviseren over gezagskwesties.

Omgang
Indien het niet mogelijk blijkt samen afspraken te maken over de omgang kan in een procedure aan de rechter worden verzocht een omgangsregeling vast te stellen.
Daarbij kijkt de rechter naar het belang van het kind. In principe wordt omgang met beide ouders geacht in het belang van een kind te zijn, maar hierop bestaan uitzonderingen. Kinderen van 12 jaar en ouder worden in een procedure door de rechter ook zelf gevraagd naar hun mening. Dit kan voor kinderen leiden tot een loyaliteitsconflict.

Bron: www.verder-online.nl