Naar mobiele navigatie

Bescherming van volwassenen

Soorten maatregelen

De wet geeft de mogelijkheid om (een gedeelte van) de goederen van diegene onder bewind te stellen, de zogenoemde ‘onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’. Het is ook mogelijk om voor iemand die op het persoonlijke vlak niet voor zichzelf kan zorgen een mentor te benoemen. Tenslotte biedt de wet de mogelijkheid iemand onder curatele te stellen. De kantonrechter beslist over de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling en het mentorschap. Ook als iemand onder curatele staat en die curatele moet worden vervangen door een bewind en/of mentorschap, beslist de kantonrechter.

Belangenbehartiging

De curator behartigt de financiële en andere belangen van de onder curatele gestelde.
De bewindvoerder komt op voor de financiële belangen van de betrokkene. De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Voor advies en begeleiding bij het aanvragen van curatele, onderbewindstelling of mentorschap bent u bij een gespecialiseerde vFAS-advocaat aan het juiste adres. Als u zich wilt verweren omdat er tegen u een verzoek tot ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap is ingediend, kunt u zich door een gespecialiseerde vFAS-advocaat laten bijstaan.

Bron: www.verder-online.nl

Hebt u vragen over deze onderwerpen? Neem dan telefonisch contact op via het contactformulier.