Naar mobiele navigatie

Bruggesprek

Bruggesprek

Per 1 mei a.s. kunnen ouders bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, niet meer volstaan met het deze - wat vage - mededeling. Vanaf die datum start een pilot met de duur van een jaar, waarin ouders die een ouderschapsplan indienen  een “bruggesprek” moeten hebben gevoerd met hun kinderen. De resultaten daarvan moeten worden vastgelegd in door de rechtbank voorgeschreven formulieren. Deze formulieren moeten door de advoca(a)t(en) van de ouders met het ouderschapsplan worden toegezonden aan de rechtbank. De familierechters kunnen zo nagaan of de kinderen door de ouders voldoende zijn betrokken bij het ouderschapsplan.

Als ouders geen ouderschapsplan hebben en geen bruggesprek hebben gevoerd, moeten zij de rechter informeren over hoe de kinderen reageren op de lopende zorgregeling.

Om ouders te helpen bij het bruggesprek zijn er tips en suggesties. Deze behandelen 8 thema’s om per leeftijdsgroep ondersteuning te bieden bij onderwerpen zoals de omgang, vakanties en verjaardagen.

Het betreft een pilot. Als onderdeel van de pilot zullen de Vrije Universiteit en de Universiteit Tilburg onderzoek verrichten naar de effecten van het bruggesprek en de informatieverstrekking over de kinderen. De pilot duurt 1 jaar en is bedoeld voor alle echtscheidingsverzoeken die vallen onder de zittingsplaats Zwolle van de rechtbank Overijssel. Zittingsplaats Almelo valt niet onder de pilot.

 

Hieronder is weergegeven welke aandachtspunten en voorwaarden de rechtbank op https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/bruggesprek.pdf vermeldt over het bruggesprek.

 

Aandachtspunten voor het voeren van het Bruggesprek

Kinderen hebben moeite met de emoties van hun ouders en de onenigheid tussen hen welke gepaard kunnen gaan met de start van een scheiding. Zij hebben er veel last van. Daarom is het erg belangrijk dat ouders het Bruggesprek kindvriendelijk voeren, zodat de kinderen tijdens het Bruggesprek niet te maken krijgen met de onenigheid of de problemen van de ouders. De volgende punten zijn voorwaarden om kinderen een kindvriendelijke manier te betrekken bij het maken van het ouderschapsplan:

- Maak als ouders geen ruzie waar de kinderen bij zijn.

- Zeg geen slechte dingen over elkaar in het bijzijn van de kinderen.

- De kinderen hoeven en mogen nooit kiezen tussen tegengestelde ideeën of wensen van de ouders. Ouders mogen dat niet vragen van hen. Het is de taak van de ouders zelf om samen de zorgtaken te regelen voor hun kind(eren). Tijdens het Bruggesprek vragen ouders aan hun kind(eren) daar een reactie op en ouders vragen naar hun mening. Daarna beoordelen de ouders of ze daar wel of niet rekening mee kunnen houden. Dat zal niet altijd kunnen. Dat is niet erg. Kinderen krijgen nu eenmaal te maken met dingen die niet kunnen en zij kunnen leren daarmee om te gaan.

- De kinderen hoeven niets geheim te houden van het Bruggesprek. Ze mogen er bijvoorbeeld over praten met opa, oma of met een vriendje of met iemand op school.

- De ouders vragen een reactie van hun kinderen op onderwerpen die de kinderen betreffen. De ouders vragen geen mening over volwassenzaken zoals bijvoorbeeld, een nieuwe partner (van de andere ouder), de verkoop van de woning of de verdeling van de inboedel.

 

Belangrijk

1. Het heeft de voorkeur dat beide ouders samen met de kinderen praten over het ouderschapsplan.

2. De kinderen mogen hun eigen mening geven, ook al vinden ouders zelf iets anders.

3. Als de leeftijden van de kinderen niet te veel verschillen, kunnen alle kinderen samen met de ouders het gesprek voeren. Zijn de leeftijdsverschillen groot, dan kan overwogen worden met elk kind apart te praten of aanvullend een apart gesprekje te voeren met één of meer van de kinderen.

4. Ouders die het Bruggesprek gevoerd hebben met hun kind(eren) kunnen Formulier A, het Bruggesprek, gebruiken.

5. Ouders die geen gezamenlijk ouderschapsplan indienen, voeren geen Bruggesprek en vullen Formulier B Lopende zorgregeling, in.