Naar mobiele navigatie

Bijzonder nabestaandenpensioen (partnerpensioen)

Nabestaandenpensioen: risico- of opbouwbasis

Dit is pensioen dat naast het ouderdomspensioen tot de scheiding (of datum eindigen van de samenwoning) is opgebouwd. Nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd na het overlijden van degene die het pensioen heeft opgebouwd aan de andere partner en de kinderen. Na de scheiding wordt dit bijzonder nabestaandenpensioen genoemd.

Of het bijzonder nabestaandenpensioen kan worden verdeeld hangt af van de vraag of er sprake is van pensioen op risicobasis of opbouwpensioen. Alleen een opbouwpensioen kan na een scheiding worden uitgekeerd aan een ex-partner. Het bijzonder nabestaandenpensioen dat bij overlijden van de ex-partner wordt uitgekeerd, is meestal zeventig procent van het ouderdomspensioen.

Een nabestaandenpensioen op risicobasis keert alleen uit bij overlijden tijdens het huwelijk. Bij ontslag, pensioen en echtscheiding vervalt de aanspraak op dit pensioen op risicobasis.

Het is mogelijk om af te wijken van de wettelijke regeling over het pensioen. Voor het maken van andere afspraken, is het verstandig een advocaat in te schakelen. Om deze afspraken rechtsgeldig te maken, moet er een echtscheidingsconvenant worden opgesteld.

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op via 0523-760441 of door het contacformulier op deze website in te vullen.